ssv Haaglanden

Kerketuinenweg 29
2544 CV Den Haag
070-4020506

Maan-/Woens-/Donderdag tussen:
16.30 en 19.00 uur gesloten.

Maandag*  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-17:00
Woensdag*  12:00-23:00
Donderdag*  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
Feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

 


Noordhaghe bezoek deze site

This site uses Cookies !
All members are aware already, are you ?

Model Explo 3 (reguliere erkenning)

Model Explo 3 (reguliere erkenning) 

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik.
Dit gaat wel 60 Euro per 5 Jaar kosten.

U dient een aantal zaken op order te hebben:
Model Explo 3 voor particulieren. / Modelregister particulieren v1.1 / Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

Vergeet een pasfoto niet !

Lees meer »
WM32 Inlichtingenformulier nieuwe versie 2022

NIEUW WM32 formulier medio December 2022.

Van de KNSA:
ID-gegevens van de referente worden van het formulier verwijderd:

De Korpsleiding van de Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om het formulier wederom te wijzigen en de vraag om ID-gegevens te schrappen. De Politie heeft tevens de KNSA laten weten dat per direct deze gegevens voor de Politie niet meer hoeven te worden ingevuld. Aanvragers en verlengers van een verlof kunnen hun referenten dus berichten dat de ID-gegevens op het huidige formulier niet meer hoeven te worden ingevuld.
Een Handtekening wel ! (nier vergeten)


Nieuw WM32-formulier
:

Het WM32-formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden, met dien verstande dat de ID-gegevens dus niet moeten worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.

Bij de aanvraag of een verlenging van het verlof is een ingevuld WM32 formulier noodzakelijk.

Let op:

Een WM32 is alleen nodig bij EERSTE AANVRAAG of VERLENGING verlof.

Dus niet bij een bijschrijving (Rob Nijdam, Politie Haaglanden)
op de volgende LINK is deze te vinden. (KNSA link)
Nieuw op het WM32 inlichtingenformulier:
Een 2e referent. 
Dit mag ook een mede sportschutter zijn.
Lees vooral wat er gevraagd wordt op het WM32 inlichtingenformulier alvorens naar uw afspraak, voor aanvraag dan wel verlengen verlof te gaan.
Vraag anders in de winkel, of aan een van de bestuursleden om hulp er is een reeds afgedrukt exemplaar aanwezig.

 

Afspraak maken: https://www.politie.nl/contact/afspraak-plannen/stap1

Een WM32 formulier:

Lees meer »
aanpassing 1e verlof aanvraag 22-09-2022

Eerste verlofaanvragen weer mogelijk; Rwm is gewijzigd
donderdag 22 september 2022

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de e-screener moest doen. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst als onderdeel van een psychologisch onderzoek. Een voorwaarde om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen, was dat dat onderzoek met positief resultaat werd afgesloten.

 

Lees meer »
Verplichte interne competitie!!!

Verplichting interne competitie. Niet meedoen blijft niet zonder gevolgen....

Voor de Optic Ready en open klasse (reddot) schutters:

Er is een OSP (Optic Service Pistool) interne competitie aangemaakt.
Zelfde regels als Haaglanden Service Pistool: 5 Kaarten met 10 treffers.
Maar dan alleen met een Reddot

Lees meer »
Verlengingen Verlof

Let OP ! de regels en regelingen worden regelmatig aangepast aan de omstandigheden en versoepelingen.

Zie onderstaande brief aan een van onze leden.

Het kan dus zijn dat dit nog niet voor U van toepassing is mogelijk gaat daar nog verandering in komen.
Lees onderstaande en kijk of dit mogelijk voor U van toepassing is !


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BRIEF van Korpscheftaken:

Binnenkort zal de geldigheid van uw verlof of erkenning en indien van toepassing uw Europese vuurwapenpas verlopen en dient u deze ter verlenging aan te bieden bij het team Korpscheftaken.
Gezien de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen is team Korpscheftaken vanaf 3 maart 2021 beperkt geopend voor publiek.
Voor het verlengen van uw document(en) adviseren wij u om circa twee weken voor het verlopen van de geldigheid daarvan een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, 088-9649050.
lndien uw document geen verlengingsmogelijkheden biedt dient u een goedgelijkende pasfoto mee te nemen.
Denkt u aan de gebruikelijke zaken die noodzakelijk zijn om te kunnen verlengen.
Team Korpscheftaken is met meerdere bedrijven gevestigd in een kantoorpand.
ln het gehele pand dient u een mondkapje te dragen.
Verder verwachten wij van u en onze medewerkers dat de Corona maatregelen worden nageleefd.
Bij eventuele gezondheidsklachten (bij u of uw huisgenoten) en of twijfel over een Corona besmetting blijft u thuis en maakt u een nieuwe afspraak. Deze brief is automatisch gegenereerd derhalve niet ondertekend.

De korpschef van politie,
namens deze, de politiechef van eenheid Den Haag, namens deze,
P.C.T.B. Nieters

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

ssv Haaglanden

Lees meer »
WM3: bijschrijving verlof

WM3 formulier, bijschrijven wapen op het verlof (WM4)


procedure / aanvraag bijschrijving verlof.

Verlofhouders mogen de aanvraag opsturen of langs brengen bij Korpscheftaken te Den Haag.

 

email:

 

Correspondentie:
Regio Politie Den-Haag
Regionale Coordinatietaken
Postbus 264
2501 CG  DEN-HAAG

Lees meer »
Militairpistool en Servicepistool

Militair- en ServicePistool:
reglement, trainingen en wedstrijden. Randstad MP 2020
Klik op Lees meer voor alles wat u wilt weten over MP en SP.

Lees meer »
Haaglanden Service Pistool

Haaglanden Service Pistool

 

Voor de interne competities wilden wij als vereniging een nieuwe discipline toevoegen. Een nieuwe discipline die veel schutters wel zal aanspreken. Met dit idee dachten we aan Service Pistool met een Haags vleugje. 

Ook dit jaar kunt u binnen de interne competities de discipline Haaglanden Service Pistool (HSP) meedoen.
HSP wordt uitgevoerd met twee handen en de schutter lost in zijn eigen tempo 10 schoten op een speciale Service Pistool schietschijf vanaf 25m vanachter de schietstand. 

 

Om aan de interne competitie verplichting te voldoen moet het deelnemende lid 5 schietschijven inleveren. Maar pas op, er wordt gecontroleerd of de deelnemer ook echt op 25m heeft geschoten!
Alle handvuurwapens in de kalibers .22 t/m .45 zijn toegestaan.
De schietschijven zijn verkrijgbaar aan de balie.

Lees meer »

Contact

ssv Haaglanden
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl
Nieuw KNSA Certificaat:

2026