ssv Haaglanden

Kerketuinenweg 29
2544 CV Den Haag
070-4020506

Maan-/Woens-/Donderdag tussen:
16.30 en 19.00 uur gesloten.

Maandag*  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-17:00
Woensdag*  12:00-23:00
Donderdag*  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
Feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

 


Noordhaghe bezoek deze site

This site uses Cookies !
All members are aware already, are you ?

Model Explo 3 (reguliere erkenning)

Model Explo 3 (reguliere erkenning) 

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik.
Dit gaat wel 60 Euro per 5 Jaar kosten.

U dient een aantal zaken op order te hebben:
Model Explo 3 voor particulieren. / Modelregister particulieren v1.1 / Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

Vergeet een pasfoto niet !

Die is per brief medegedeeld voor WECG (voor het houden van kruit, ter gebruik van herladen)

 

In de volgende links: (Print deze uit, vul in en neem mee tijdens uw verlenging)

Explo 3 aanvraag particulier (herladen en overige)
https://www.politie.nl/informatie/ik-wil-een-vergunning-voor-explosieven-aanvragen-dan-wel-voor-het-herladen-van-munitie.html

1)
Model Explo 3
voor particulieren.
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/explo-3-particulier-def.17.11.2021.doc

2)
Modelregister particulieren v1.1

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/modelregister-particulieren-v1.1.pdf

3)
Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/bijlage-gevaarlijke-stoffen-v1.1.pdf

4)
Tezamen met een gelijkende pasfoto inleveren bij uw verlenging WM4.

Vergeet ook uw WM32 LINK niet en 60 Euro (voor 5 Jaar) afrekenen.

Van de KNSA:

Deze afspraak die de KNSA met de Overheidsinstanties heeft gemaakt, is tijdens een juridische procedure ter discussie gesteld. Het gevolg daarvan is een gerechtelijke uitspraak geweest die ertoe heeft geleid dat de afspraken die hierover gemaakt zijn, door het Ministerie en de Politie niet meer nagekomen kunnen worden.

De Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat met ingang van april 2022 er alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend worden conform de vigerende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dat betekent dat diegenen die reeds over een erkenning beschikten, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding (leges) van € 60,00. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig.

De Politie zal bestaande houders van deze erkenning daarover ook nog informeren met het verzoek om ook bij de eerstvolgende verlenging een pasfoto mee te nemen. Die pasfoto is nodig om de normale erkenning te kunnen verstrekken.

De Politie heeft de KNSA voorts laten weten dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges € 121,00 bedragen. Ook dat geldt dan weer voor een erkenning die vijf (5) jaar geldig is.

De KNSA is teleurgesteld over deze gang van zaken waarbij uiteindelijk toch met één gerechtelijke uitspraak vele duizenden sportschutters worden gedupeerd. Te meer omdat er voor de afgifte van die erkenning, vanwege de strenge screening die verlofhouders toch al ondergaan, geen extra werkzaamheden verricht hoeven te worden en een vergoeding dus niet aan de orde hoeft te zijn.

 

De KNSA blijft pogen om een andere regeling te bewerkstelligen. Op dit moment is de afloop daarvan onzeker.

ssv Haaglanden

Contact

ssv Haaglanden
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl
Nieuw KNSA Certificaat:

2026