SSV Haaglanden
Keketuinenweg 29
2544CV Den Haag
070-4020506

Maandag tussen:

16.30 en 19.00 uur gesloten.

Maandag  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-17:00
Woensdag  12:00-23:00
Donderdag  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
Feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

 


Noordhaghe bezoek deze site

This site uses Cookies !
All members are aware already, are you ?

Verlengingen Verlof

Let OP ! de regels en regelingen worden regelmatig aangepast aan de omstandigheden en versoepelingen.

Onderstaande is een brief aan een van onze leden, daar deze gaat verlopen.

Het kan dus zijn dat dit nog niet voor U van toepassing is of daar gaat nog verandering in komen.
Lees onderstaande en kijk of dit mogelijk voor U van toepassing is !


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BRIEF van Korpscheftaken:

Binnenkort zal de geldigheid van uw verlof of erkenning en indien van toepassing uw Europese vuurwapenpas verlopen en dient u deze ter verlenging aan te bieden bij het team Korpscheftaken.
Gezien de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen is team Korpscheftaken vanaf 3 maart 2021 beperkt geopend voor publiek.
Voor het verlengen van uw document(en) adviseren wij u om circa twee weken voor het verlopen van de geldigheid daarvan een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, 088-9649050.
lndien uw document geen verlengingsmogelijkheden biedt dient u een goedgelijkende pasfoto mee te nemen.
Denkt u aan de gebruikelijke zaken die noodzakelijk zijn om te kunnen verlengen.
Team Korpscheftaken is met meerdere bedrijven gevestigd in een kantoorpand.
ln het gehele pand dient u een mondkapje te dragen.
Verder verwachten wij van u en onze medewerkers dat de Corona maatregelen worden nageleefd.
Bij eventuele gezondheidsklachten (bij u of uw huisgenoten) en of twijfel over een Corona besmetting blijft u thuis en maakt u een nieuwe afspraak. Deze brief is automatisch gegenereerd derhalve niet ondertekend.

De korpschef van politie,
namens deze, de politiechef van eenheid Den Haag, namens deze,
P.C.T.B. Nieters

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

ssv Haaglanden

Let OP !

Onderstaande is een brief aan een van onze leden, daar deze gaat verlopen.

Het kan dus zijn dat dit nog niet voor U van toepassing is of daar gaat nog verandering in komen.
Lees onderstaande en kijk of dit mogelijk voor U van toepassing is !


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BRIEF van Korpscheftaken:

Binnenkort zal de geldigheid van uw verlof of erkenning en indien van toepassing uw Europese vuurwapenpas verlopen en dient u deze ter verlenging aan te bieden bij het team Korpscheftaken.
Gezien de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen is team Korpscheftaken vanaf 3 maart 2021 beperkt geopend voor publiek.
Voor het verlengen van uw document(en) adviseren wij u om circa twee weken voor het verlopen van de geldigheid daarvan een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, 088-9649050.
lndien uw document geen verlengingsmogelijkheden biedt dient u een goedgelijkende pasfoto mee te nemen.
Denkt u aan de gebruikelijke zaken die noodzakelijk zijn om te kunnen verlengen.
Team Korpscheftaken is met meerdere bedrijven gevestigd in een kantoorpand.
ln het gehele pand dient u een mondkapje te dragen.
Verder verwachten wij van u en onze medewerkers dat de Corona maatregelen worden nageleefd.
Bij eventuele gezondheidsklachten (bij u of uw huisgenoten) en of twijfel over een Corona besmetting blijft u thuis en maakt u een nieuwe afspraak. Deze brief is automatisch gegenereerd derhalve niet ondertekend.

De korpschef van politie,
namens deze, de politiechef van eenheid Den Haag, namens deze,
P.C.T.B. Nieters

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

ssv Haaglanden

Contactformulier

ssv Haaglanden.
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl
Nieuw KNSA Certificaat: