ssv Haaglanden

Kerketuinenweg 29
2544 CV Den Haag
070-4020506

Maan-/Woens-/Donderdag tussen:
16.30 en 19.00 uur gesloten.

Maandag*  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-17:00
Woensdag*  12:00-23:00
Donderdag*  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
Feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

 


Noordhaghe bezoek deze site

This site uses Cookies !
All members are aware already, are you ?

Verlengingen Verlof

Let OP ! de regels en regelingen worden regelmatig aangepast aan de omstandigheden en versoepelingen.

Zie onderstaande brief aan een van onze leden.

Het kan dus zijn dat dit nog niet voor U van toepassing is mogelijk gaat daar nog verandering in komen.
Lees onderstaande en kijk of dit mogelijk voor U van toepassing is !


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BRIEF van Korpscheftaken:

Binnenkort zal de geldigheid van uw verlof of erkenning en indien van toepassing uw Europese vuurwapenpas verlopen en dient u deze ter verlenging aan te bieden bij het team Korpscheftaken.
Gezien de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen is team Korpscheftaken vanaf 3 maart 2021 beperkt geopend voor publiek.
Voor het verlengen van uw document(en) adviseren wij u om circa twee weken voor het verlopen van de geldigheid daarvan een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, 088-9649050.
lndien uw document geen verlengingsmogelijkheden biedt dient u een goedgelijkende pasfoto mee te nemen.
Denkt u aan de gebruikelijke zaken die noodzakelijk zijn om te kunnen verlengen.
Team Korpscheftaken is met meerdere bedrijven gevestigd in een kantoorpand.
ln het gehele pand dient u een mondkapje te dragen.
Verder verwachten wij van u en onze medewerkers dat de Corona maatregelen worden nageleefd.
Bij eventuele gezondheidsklachten (bij u of uw huisgenoten) en of twijfel over een Corona besmetting blijft u thuis en maakt u een nieuwe afspraak. Deze brief is automatisch gegenereerd derhalve niet ondertekend.

De korpschef van politie,
namens deze, de politiechef van eenheid Den Haag, namens deze,
P.C.T.B. Nieters

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

ssv Haaglanden

Let OP !

Zie onderstaande brief aan een van onze leden.

Het kan dus zijn dat dit nog niet voor U van toepassing is mogelijk gaat daar nog verandering in komen.
Lees onderstaande en kijk of dit mogelijk voor U van toepassing is !

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BRIEF van Korpscheftaken:

Binnenkort zal de geldigheid van uw verlof of erkenning en indien van toepassing uw Europese vuurwapenpas verlopen en dient u deze ter verlenging aan te bieden bij het team Korpscheftaken.
Gezien de versoepeling van de landelijke Corona maatregelen is team Korpscheftaken vanaf 3 maart 2021 beperkt geopend voor publiek.
Voor het verlengen van uw document(en) adviseren wij u om circa twee weken voor het verlopen van de geldigheid daarvan een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, 088-9649050.
lndien uw document geen verlengingsmogelijkheden biedt dient u een goedgelijkende pasfoto mee te nemen.
Denkt u aan de gebruikelijke zaken die noodzakelijk zijn om te kunnen verlengen.
Team Korpscheftaken is met meerdere bedrijven gevestigd in een kantoorpand.
ln het gehele pand dient u een mondkapje te dragen.
Verder verwachten wij van u en onze medewerkers dat de Corona maatregelen worden nageleefd.
Bij eventuele gezondheidsklachten (bij u of uw huisgenoten) en of twijfel over een Corona besmetting blijft u thuis en maakt u een nieuwe afspraak. Deze brief is automatisch gegenereerd derhalve niet ondertekend.

De korpschef van politie,
namens deze, de politiechef van eenheid Den Haag, namens deze,
P.C.T.B. Nieters

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

ssv Haaglanden

Contact

ssv Haaglanden
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl
Nieuw KNSA Certificaat:

2026